الثلاثاء, أكتوبر 20, 2020
IraqEnglish

ايميلات التدريسيين

No.

اسم التدريسي

email

1.

مهند احمد عبدالكريم

mohanad.alibadi@atu.edu.iq

2.

ليث وجيه عبدالله

coj.lat@atu.edu.iq

3.

غفران مهدي حاتم

coj.ghf@atu.edu.iq

4.

علياء عبد الحسين لفته

dr.alyaa@atu.edu.iq

5.

احمد طه عبد السادة

coj.abdulsad@atu.edu.iq

6.

سمير حميد عبد الشهيد

sameer.abdulshaheed@atu.edu.iq

7.

سالم محسن وادي

coj.sal@atu.edu.iq

8.

قصي جليل كاظم

coj.kus@atu.edu.iq

9.

احمد حسن هادي

coj.ahd5@atu.edu.iq

10.

احمد محمد زكي

coj.ahd4@atu.edu.iq

11.

ناصر حسين سلمان

coj.nas@atu.edu.iq

12.

حيدر عبد الجليل مهدي

coj.had5@atu.edu.iq

13.

أحمد مؤيد عبدالحسين

coj.ahmed_alfadhel@atu.edu.iq

14.

ظافر مانع حاجم

coj.dfr@atu.edu.iq

15.

حسنين غني حميد

coj.hus@atu.edu.iq

16.

تحسين علي حسين

coj.ths@atu.edu.iq

17.

وسام احمد عبد الواحد

coj.wsm@atu.edu.iq

18.

احمد حمودي علي

coj.ahd@atu.edu.iq

19.

صلاح مهدي صالح

coj.sal@atu.edu.iq

20.

بسام عبد الصاحب

coj.bsm@atu.edu.iq

21.

مؤيد باقر محمد

coj.mua@atu.edu.iq

22.

باسل نوري عبد مرزة

coj.bas@atu.edu.iq

23.

حيدر علي عبد الحسين

coj.had3@atu.edu.iq

24.

احمد ضياء جواد

coj.ahm1@atu.edu.iq

25.

أحمد سالم ناصر

ahmed.al-murshedi@atu.edu.iq

26.

ماهر صباح عبد المهدي

27.

منتظر عبودي محمد

inj.mun@atu.edu.iq

28.

أسعد عواد عباس

coj.asd@ atu.edu.iq

29.

علي شاكر باقر

coj.alish@atu.edu.iq

alish@atu.edu.iq

30.

محمد عبدالرضا الفحام

coj.moh@atu.edu.iq

31.

فرقان كامل محمد

coj.furq@atu.edu.iq

32.

علي حيدر متعب

coj.aliha@atu.edu.iq

33.

حيدر هاشم خليل

coj.hyd7@ atu.edu.iq

34.

نور حسين ظاهر

coj.nor@atu.edu.iq

35.

نوفل محمد باقر

coj.nof@ atu.edu.iq

36.

منتظر محمد علي

mmali@atu.edu.iq

37.

 أسعد سموم دغل

ad466kent@atu.edu.iq

38.

حسام نعمان محمدعلي

hussamnoman62@gmail.com

39.

محمد ناجح نعمة

coj.moh1@atu.edu.iq

40.

نصر نوماس

nasr@pdx.edu

41.

فاطمة محمد

coj.fmk@atu.edu.iq

42.

محمد أزهر

coj.moh6@atu.edu.iq

43.

هيام عبيد مرزوك

heyam.marzog@atu.edu.iq

44.

رؤى شلال عباس

coj.rua@atu.edu.iq

45.

ثائر صالح

thaersat40184Salh@gmail.com

46.

مصطفى طاهر محمد

inj.must@atu.edu.iq

47.

صادق عماد

coj.sada@atu.edu.iq

48.

49.

50.

51.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

IraqEnglish